Profile Photos: Zhang Dejiang

File photo taken on Oct 24, 1998 shows Zhang Dejiang (R) inspects a private enterprise in East China's Zhejiang province.[Photo/Xinhua]