Veterans mark 80th anniv. of end of Red Army's Long March

Updated: 2016-10-21 07:01

(Xinhua)

Veterans mark 80th anniv. of end of Red Army's Long March

Combination photo taken in 2016 shows Red Army veterans Fang Huai, Hao Yi, Li Guang, Ren Qun, Wang Chengdeng (from L to R, upper) and Yang Yisheng, Wang Fengwen, Wang Dingguo, Wu Qingchang and Zhao Renkuan (from L to R, lower).[Photo/Xinhua]

|<< Previous Page 11 12 Next Page

0