Chinese painters capture beauty of Hangzhou

Updated: 2016-08-30 12:23

(Chinaculture.org)

Chinese painters capture beauty of Hangzhou

Qiandao Lake by Chen Peiqiu sold for 1,012,000 yuan ($151,800) at the China Guardian 2011 spring auctions. [Photo/artron.net]

0