Shenzhou XI spacecraft docks with Tiangong-2 space lab

Updated: 2016-10-19 06:21

(Xinhua)


Shenzhou XI spacecraft docks with Tiangong-2 space lab

Staff members work before the Shenzhou XI manned spacecraft's docking with the orbiting space lab Tiangong-2 at the Beijing Aerospace Control Center in Beijing, Oct 19, 2016. [Photo/Xinhua]

0