Shenzhou XI spacecraft docks with Tiangong-2 space lab

Updated: 2016-10-19 06:21

(Xinhua)Shenzhou XI spacecraft docks with Tiangong-2 space lab

Photo taken on Oct 19, 2016 shows the screen at the Beijing Aerospace Control Center showing the Shenzhou XI manned spacecraft conducting docking with the orbiting space lab Tiangong-2. [Photo/Xinhua]


0