Macao's panda twins meet public one month after birth

Updated: 2016-07-27 07:15

(Xinhua)

Macao's panda twins meet public one month after birth

A boy looks at giant panda cubs Dabao (L) and Xiaobao. [Photo/Xinhua]

0