Xi's harsh words on corruption

Updated: 2015-01-19 14:24

By Chen Bei, Wang Zhaokun, Liu Zheng, Liu Jing(chinadaily.com.cn)

Xi's harsh words on corruption